فرصت استخدام

باعث افتخار است که با متخصصان دارای تجربه در زمینه های مرتبط همکاری داشته باشیم و لذا از متقاضیان محترم شرایط دعوت می گردد رزومه و سوابق کاری خود را به پست الکترونیکی این شرکت به آدرس job@farayandpowder.com ارسال نمایند.

 

پست های خالی شرکت بصورت دوره ای مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به نیازهای مجموعه، از داوطلبین محترم جهت مصاحبه دعوت بعمل می آید.

ارتباط با فرایند پودر
مشاوره و فروش
88032858-61