پایایی محیط زیست

امروزه، بیش از هر زمان دیگری مالکان و مصرف کنندگان شرکت ها نگران ملاحظات زیست محیطی در خصوص ترکیبات و بسته بندی های محصولات خود هستند و انجمن های درگیر در کاهش مضرات زیست محیطی، مردم را به ارایه ایده هایی تشویق می کنند که سبب کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش استفاده از فتوشیمیایی و سایر اقداماتی می شود که باعث نجات محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی می گردد.

 

استفاده از کربنات کلسیم توسط صنایع مختلف، فواید زیست محیطی فراوانی دارد از جمله:

 

- کاهش انتشار گازهای گلخانه ای

- کاهش مصرف نفت خام

- کاهش مصرف گاز طبیعی

- کاهش مصرف برق

- کاهش اکسیدهای گوگرد (SOx)

- کاهش اکسیدهای نیتروژن (NOx)

 

باعث افتخار است که  شرکت"فرایند پودر" با تولید محصولات معدنی و کمک به صنایع مختلف برای توسعه روز به روز برنامه های سازگار با محیط زیست، به طور کامل در کاهش آثار سوء زیست محیطی نقش فعال دارد.

 

همچنین، با بکارگیری سیستم های فیلتراسیون پیشرفته، این شرکت موفق گردیده است تا غبار ناشی از خطوط تولید خود را به کمترین میزان ممکن تقلیل دهد.

ارتباط با فرایند پودر
مشاوره و فروش
88032858-61